Pavel Kovács - KP PROJEKT

Projektant, rozpočtár
BIM špecialista


Viac ako 20 ročná prax, stovky rozpočtov v hodnote viac miliónov EUR.

"Lebo podstata je v detailoch."
Vytvorenie BIM z projektovej dokumentácie
BIM rodinných domov
BIM bytových domov
Vytvorenie výkazu výmer z BIM
Vypracovanie rozpočtu
Pavel Kovács - KP PROJEKT
Školská 470/72, 925 23 Jelka, SK
Copyright © KP PROJEKT. All rights reserved.